Ceļu satiksmes negadījumi

Birojs sniegs Jums profesionālu juridisko palīdzību, kas Jums var būt nepieciešama, ja Jūs esat nokļuvis ceļu satiksmes negadījumā.


Biroja kompetence


Augstākā tehniskā izglītība automobiļu jomā, septiņu gadu darba pieredze tiesu autotehniskajā ekspertīzē kopā ar ilgstošu praksi jurisprudencē un apdrošināšanā palīdz pilnīgāk izvērtēt visus ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un sniegt klientam maksimāli objektīvu, profesionālu un klienta interesēm atbilstošu juridisko palīdzību.


Juridiskā palīdzība

 • Ceļu satiksmes negadījumu apstākļu noskaidrošana un izpēte.
 • Autotehniskās ekspertīzes organizēšana.
 • Klientu interešu pārstāvība attiecībās ar apdrošināšanas sabiedrībām.
 • Klientu interešu pārstāvība tiesā, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar apdrošinātāja darbību saistīto sūdzību izskatīšanas procesā.
 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, lūgumu, sūdzību, pretenziju un citu dokumentu sagatavošana.

Kriminālprocesā:

 • Personu aizstāvība.
 • Cietušā interešu pārstāvība.
 • Kompensācijas pieteikumu sagatavošana.
 • Sūdzību, lūgumu, iesniegumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana.
 • Juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesā iesaistītām personām.

Administratīvā pārkāpuma procesā:

 • Personu pārstāvība administratīvajā iestādē un tiesā.
 • Sūdzību, lūgumu, iesniegumu, pieteikumu, paskaidrojumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana.

Noderīga informācija


Ceļu satiksmes negadījumu izskatīšanas procedūra un atbildība, kas var iestāties par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu Latvijas Republikā, ir atkarīga no ceļu satiksmes negadījuma rezultātā iestājušos seku smaguma pakāpes.

 

Kriminālatbildība par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu var iestāties, ja tajā ir cietuši cilvēki. Ja cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi ar veselības traucējumiem vai vidēja smaguma miesas bojājumi, tad kriminālprocesu uzsāk, ja ir saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums. Pārējos gadījumos kriminālprocess tiek uzsākts neatkarīgi no cietušā gribas. Tomēr personu var atbrīvot no kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo, izņemot, ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

 

Atcerieties, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem Jūs drīkstat neziņot policijai par ceļu satiksmes negadījumu, ja:

 • ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki,
 • nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (neskaitot ceļu satiksmes negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus),
 • transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt,
 • ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi,
 • Jūs un otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs spējāt vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, kā arī aizpildījāt un parakstījāt saskaņoto paziņojumu noteiktajā formā, kuru var saņemt pie apdrošinātāja.

 

Transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu, arī tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai.


Ja Jums ir transportlīdzekļa brīvprātīga apdrošināšana (KASKO), neaizmirstiet  savlaicīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumos noteiktajiem pienākumiem, kas Jums ir jāizpilda, iestājoties apdrošinātajam riskam – ceļu satiksmes negadījumam. Turklāt pievērsiet īpašu uzmanību apdrošināšanas noteikumu sadaļām, kurās ir aprakstīti apdrošinātie riski un gadījumi, kad apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta (izņēmumi).