Par advokāti

Nastasja Frīdmane

zvērināta advokāte

Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā (no 1999.gada)

 

Izglītība

2010.-2014.       Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā

Bakalaura darbs: Taisnīguma un tiesību korelācija: filosofiskie  aspekti

2004.-2006.       Biznesa augstskola Turība, Juridiskā fakultāte

                        Profesionāls Maģistra grāds tiesību zinātnēs

Maģistra darbs: Atteikuma izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tiesiskais

pamats

1993.-1999.       Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

                        Jurista kvalifikācija

Diplomdarbs: Ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšana

1987.-1992.       Rīgas Tehniskā Universitāte

                        Autotransporta inženieris

 

Darba pieredze

2010.                FRĪDMANE, zvērinātu advokātu birojs

                        Biroja dibinātāja

2006.-2010.       F&I, zvērinātu advokātu birojs

                        Dalībniece

2003.-2009.       Balta, apdrošināšanas akciju sabiedrība

                        Juridiskā direktore

2004.-2008.       Balta, apdrošināšanas akciju sabiedrība

                        Valdes locekle

2003.-2009.       Latvijas apdrošinātāju asociācija

                        Juridiskās komisijas vadītāja vietniece

2003.-2005.       Balta Dzīvība, apdrošināšanas akciju sabiedrība

                        Padomes locekle

2003.-2004.       Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība, akciju sabiedrība

                        Padomes locekle

2000.-2006.       Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs

                        Ekspertu trasologu komisijas eksperte

1999.-2002.       Balta, apdrošināšanas akciju sabiedrība

                        Produktu attīstības pārvalde, Atlīdzību un ekspertīžu pārvalde

1992.-1999.       Latvijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorija

                        Autotehnisko ekspertīžu daļas eksperte