Biroja dibinātāja zvērināta advokāte Nastasja Frīdmane ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā no 1999. gada.

Advokātu biroja dibināšana ir likumsakarīgs solis Nastasjas Frīdmanes profesionālā darbībā un uzkrātās pieredzes pielietojumā. 

Pēc Rīgas Tehniskās universitātes absolvēšanas 1992. gadā Nastasja Frīdmane uzsāka darbu Latvijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorijā autotehnisko ekspertīžu daļas jaunākās zinātniskās līdzstrādnieces amatā. Vienlaicīgi viņa uzsāka studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Turpmāko 7 gadu laikā, pateicoties Autotehnisko ekspertīžu daļas vadītāja Gunta Zobena pieredzei, atbalstam un radītai iedvesmai, Nastasja kļuva par vienu no pieciem tiesu ekspertiem Latvijā autotehniskās un transporta trasoloģijas ekspertīzes jomā, kā arī izstrādāja metodiskos materiālus atsevišķu autotehniskās ekspertīzes jautājumu risināšanai, kas joprojām tiek izmantoti ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanā.

Nākamos 10 gadus Nastasja Frīdmane veltīja apdrošināšanas nozarei: strādāja apdrošināšanas sabiedrību pārvaldes institūcijās, vadīja juridisko un drošības dienestu, nodrošināja starptautiskas kompānijas korporatīvo pārvaldību, tās atbilstību tiesību normām un uzraudzības prasībām, juridisko risku un komercdarbības nepārtrauktības pārvaldību,  piedalījās Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja juridisko komisiju darbībā, kā arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja trasologu ekspertu komisijas darbā. 

Tādējādi par biroja īpašu specializāciju pamatoti var uzskatīt apdrošināšanas un komerctiesību nozari, sabiedrību pārvaldību, kā arī visus jautājumus, kas saistīti ar personu piedalīšanos ceļu satiksmē, tajā skaitā, kas ir risināmi kriminālprocesā, civilprocesā vai administratīvajā procesā. Turklāt birojs sniedz ārpakalpojumus, kas saistīti ar kompāniju juridisko atbalstu, atbilstības nodrošināšanu, risku pārvaldīšanu, citu iekšējās kontroles sistēmas elementu izveidošanu un atbalstu, kā arī iekšējo tiesību aktu izstrādāšanu. Birojs sniedz juridisko palīdzību arī citās tiesību nozarēs.

Advokātu biroja efektīva sadarbība ar labākajiem nozaru speciālistiem un ekspertiem palīdz operatīvi un profesionāli risināt klientu problēmas.